PROJEKCE

ÚVOD

Projekční oddělení společnosti KVADRO, spol. s r. o. realizuje komplexně všechny stupně projektové dokumentace (projekty pro územní řízení, stavební řízení a realizační projekty pro zhotovení stavby) v následujících oblastech:

  • projektování železniční zabezpečovací techniky pro dráhy a vlečky – projekty přejezdových, traťových a staničních zabezpečovacích zařízení, včetně projektů provizorních zabezpečovacích zařízení zajišťující přechodné stavy při rekonstrukcích stanic, projektování silnoproudých elektrických zařízení – projekty elektrických přípojek a silnoproudých rozvodů, elektrického ohřevu výměn
  • projektování pozemních staveb – projekty novostaveb a rekonstrukcí občanských a bytových staveb (administrativní budovy, komerční objekty, budovy pro bydlení)
  • projektování inženýrských a vodohospodářských staveb – projekty vodovodních a kanalizačních sítí včetně přípojek, malé domovní ČOV, vnitřní rozvody vody a kanalizace, žumpy, septiky
  • provádění inženýrské činnosti – projednání projektové dokumentace s dotčenými organizacemi dle zákona (orgány státní správy, správce inženýrských sítí) včetně zajištění odborných posudků a stanovisek nutných pro vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení
  • reprografické práce – velkoformátový barevný tisk, kopírovací práce, převedení papírové dokumentace do digitální form.